Svennebrev:

Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i rørleggerfaget.

Etter bestått svenneprøve utstedes svennebrev.

Yrkesbetegnelse: Rørlegger.

Fagbetegnelse: Rørleggerfaget.

Svennebrev gir også grunnlag for å starte Mesterbrevutdanning.

Mesterutdanning
Mesterbrev er videreutdanning for de med fag- og svennebrev og nok praksis i et mesterfag.

Ytterligere informasjon om mesterbrevutdanning finner du her