VVSUng leveres av SG Kommunikasjon og VVSForum.no

Hva er VVSUng: 
VVSUng ønsker å bidra til å løfte rørleggerfaget og å øke rekrutteringen til bransjen.
Vise mangfoldet, engasjementet, stoltheten, og ikke minst spille på samme arena som ungdommen, for å skape interesse for faget.

VVSUng vil skrive om:
Lærlinger og lærlingebedrifter, bransjen, det gode arbeidet som gjøres i rørbransjen. Ta opp aktuelle problemstillinger. Ha stort fokus på  temaer som utdanning, lærlingeordninger, rammevilkår.

VVSUng vil også ha fokus mot skoler, foreldre, lærere, entreprenører, byggherrer. Målet er å påvirke, presentere, få vist frem en fantastisk bransje med engasjerte og dyktige medarbeidere.

Det håper vi skal bidra til å løfte bransjens image, skape oppmerksomhet om bransjen, og ikke minst samle bransjen.

Har du innspill til innholdet på VVSUng.no hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt:
Ansvarlig redaktør: Stig Grindahl – Tlf. 480 68 283 – e-post:stig@vvsforum.no