Utdanningen

Rørleggerutdanningen er en kombinasjon av praksis og teori.

Det vanligste er å gå to år på skolen. Først Bygg og Anlegg i VG1, og så Klima-Energi-Miljø (KEM) i VG2. Deretter kan du jobbe som lærling i 2 ½ år i et rørleggerfirma før du avlegger Svenneprøven.

Rørleggerfaget består av fem hovedområder. Områdene utfyller hverandre og må sees i en sammenheng.

De fem hovedområdene er:
Sanitæranlegg – Vannbårne energianlegg – Sprinkelanlegg – Energigassanlegg – Bransjelære

Undervisningen i VG1 tar for seg en rekke ulike fag innenfor byggenæringen, så hvis du allerede fra første dag vet at det er rørlegger du vil bli, kan det lønne seg å velge et annet løp for å komme raskere ut i praksis. I Oslo tester man for tiden ut et vekselløp. Dette innebærer at du veksler mellom skoleundervisning og praksis gjennom hele utdannelsen.

Mer info om læreplan, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål finner du her

Ytterligere informasjon om rørleggerfaget finner du her

FØRSTE ÅR: VG1 Bygg og Anlegg
ANDRE ÅR: VG2 Klima, Energi og Miljø
TREDJE OG FJERDE ÅR: Lærling
Svenneprøven