Stilles oftere krav om masterkompetanse

Illustrasjonsfoto. Foto: Benjamin Ward

Det stilles stadig oftere krav til masterkompetanse i byggeprosjekter, og det gjør masterutdanning i energi og miljø i bygg mer etterspurt.

Høgskolen i Oslo og Akershus er nå i gang med deltidsmaster i energi og miljø i bygg, og det har åpnet muligheten til å kombinere jobb i bransjen med masterutdanning.

Dermed blir det mulig for ingeniører med bachelorgrad å utdanne seg videre, uten å gi slipp på kontakten med bransjen. Forhåpentlig kan mange også ta masteroppgaven som en del av arbeidet sitt.

– Deltidsstudiet egner seg godt for dem som har en bachelorgrad, og har fått jobb på relevant fagområde, men ønsker å utvide sin faglige kompetanse, sier studieleder Heidi Liavåg ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Om studenten har fagrelevant arbeid, er det gode muligheter for at det som læres kan prøves ut i arbeidslivet, noe som er positivt for læringsprosessen, og muligens kan gi motivasjon til å lære mer.

– De offentlige myndighetene krever masterkandidater til en del jobber, og har skjerpet kravene til formell utdannelse, sier masterstudent Eirik Løkke, som selv kombinerer studiet med arbeid i UnionConsult.
– Jeg mener det er positivt at flere tar mastergrad for å heve kompetansen i bransjen. Ved å tilby en deltidsmaster gir HiOA flere ingeniører muligheten til etterutdannelse, og bidrar til den kompetansehevning bransjen trenger, sier han.

For å begynne på masterstudiet i energi og miljø i bygg, må man ha en bachelorgrad i energi og miljø i bygg, eller en bachelorgrad i maskin, bygg eller tilsvarende. Søknadsfrist er 1. mars.

Mer informasjon om studiet finner man på http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Master/Energi-og-miljoe-i-bygg .

DEL