Comfort-kjeden er bekymret over lærlingesituasjonen

- Det må bli slutt på festtalene, det må handling til

Konstituert adm. direktør, Siw Holter og Region og teknisk fagsjef, Geir Jansen i Comfort-kjeden er alvorlig bekymret over lærlingesituasjonen i landet.

Comfort-kjeden er bekymret over rekrutteringen til rørleggerfaget.

– Vi må vise frem rørleggerfaget anno 2017, og det må handling til skal vi klare å tiltrekke oss ungdommen.

Det er bakgrunnen for at rørleggerkjeden i disse dager lanserer en ny film hvor man viser arbeidsdagen til en rørleggerlærling.

– Det må bli slutt på festtalene. Hvis det ikke gjøres noe mer konkret for å bedre rekrutteringen til VVS-bransjen generelt, og rørleggerfaget spesielt, er jeg virkelig bekymret for faget vårt. Mange av våre medlemsbedrifter sliter med å få tak i nok lærlinger, sier Geir Jansen, Region & teknisk fagsjef i Comfort-kjeden.

Comfort har sett behovet for å lage en kortfilm som beskriver arbeidsdagen til en rørleggerlærling. Filmen viser hvilke varierte arbeidsoppgaver en lærling får i løpet av en dag.
Filmstjernen og lærlingen er Marius som jobber hos Comfort.

Vise fagets fantastiske mangfold og muligheter
Jansen forteller til VVSforum at filmen skal vise rørleggeryrkets mangfold og spennende muligheter, og at målgruppen er skoler, ungdommer, og ikke minst foreldre. Filmsnutten er ikke så veldig lang, men den skal fortelle et godt budskap,

– Vår idè med denne filmen er at vi må få bort den gamle holdningen til rørleggerfaget. Faget er helt annerledes i dag en det var for bare fem år siden. Ny teknologi, nye løsninger og produkter presenteres hele tiden, BIM verktøy blir helt essensielt for å henge med i byggebransjen, og være en oppdatert samarbeidspartner for utbyggere og entreprenører, og i tillegg er elektronisk kommunikasjon fremtiden. I dag fremstår rørleggerfaget som et svært spennende yrkesvalg, med utrolige mange muligheter. Man kan jobbe med sanitæranlegg, varmeanlegg, energi og miljø, bare for å nevne noe. Men dette må fortelles, og kommuniseres mot de rette målgruppene skal vi få flere ungdommer til å velge yrkesfag, og da spesielt VVS-bransjen, sier Jansen.

Få frem alle sider
Konstituert adm.direktør Siw Holter i Comfort-kjeden mener det er alle bedrifters ansvar å si ja til lærlinger. Lærlingemangelen er ikke bare et by problem, det gjelder over hele landet.
– Vi må få vist frem at rørleggerfaget er det mest spennende og attraktive yrkesfaget. Når vi ser på alle de mulighetene faget gir, er det ikke mange yrker som kan vise til en slik bredde. Veien for å videreutdanne seg innenfor fagskoler, høyskoler er også helt unikt med tanke på kompetansebygging som åpner opp for mange nye jobbmuligheter i bransjen. Husk, vi jobber med bygg, vann, infrastruktur for å nevne noe, og leverer løsninger som skal få mennesker og samfunnet ellers til å fungere i hverdagen. Det må jo være kjempespennende, sier en engasjert Holter.

– Et annet vel så viktig moment, er at man utdanner seg til et sikkert yrke for fremtiden. Det vil alltid være behov for yrkesfaglærte.

Ønsker et bredt samarbeid
Både Holter og Jansen understreker at Comfort-kjeden er svært opptatt av rekrutteringen til bransjen.
– Det blir mye festtaler fra politikere,men det skjer svært lite, slik vi opplever det. Vi ønsker mer handling. Comfort er for et bredt samarbeid med de andre rørleggerkjedene og sentrale organisasjoner som Rørentreprenørene Norge, Opplæringskontorene og yrkesnemdene. Vi må sammen få til et stort felles løft når det gjelder rekruttering til bransjen. Vi må nå ut til foreldre og engasjerte ungdommer og elever i ungdomsskolen med vårt budskap, og det haster.

DEL