Test deg selv om hva du kan om økonomi!

I Norge er det i dag 670.000 unge mellom 16 og 25 år.

Test deg selv, og lær mer om økonomi. Testen er enkel å ta, og testsidene du skal igjennom er særlig tilpasset mobiltelefoner. Dette er blant spørsmålene som stilles i Økonomilappen:

– Du fikk  en rente på sparepengene dine på fire prosent. Samtidig steg prisene i samfunnet med to prosent. Hvilken betydning fikk dette for sparepengene dine?

– Nedbetaling av lån er også en form for sparing. Hvorfor kan det være smart sparing?

– Hva innebærer det å ha fast rente på boliglånet?

– Hva er fordelen med å ha en samboerkontrakt?

– Hvor lang angrerett har du som regel på nettet?

Økonomilappen er totalt på 20 spørsmål, du finner den her!

I Norge er det i dag 670.000 unge mellom 16 og 25 år. Forbrukerombudet og Finans Norge frykter at disse ikke kan nok om personlig økonomi, og dermed kan slite med å styre skatt, kredittkort og inkassogjeld.

For å bøte på dette har disse laget Økonomilappen, en test for å måle ungdoms kunnskap om økonomi.

En analyse fra inkassoselskapet Lindorff viser at 5,7 prosent av personer i aldersgruppen 18 til 30 år hadde betalingsanmerkninger ved utgangen av 2. kvartal 2013.

Den anmerkede gjelden var i gjennomsnitt på 52.320 kroner

Selskapet ser at betalingsvaner svært ofte setter seg i ung alder, og forplanter seg til senere i livet. Dette gjør det viktig å få på plass gode holdninger og god kunnskap om privatøkonomi tidlig, påpeker Lindorff Norge.

Målet med testen er å gi økt innsikt i personlig økonomi, og på den måten sette unge bedre i stand til å håndtere egen økonomi på en god og fornuftig måte.

Når man blir 18 år får man nye rettigheter og plikter, blant annet kan man ta opp lån og inngå juridisk bindende avtaler.

I tillegg til å gi de unge viktig basiskunnskap, vil en gjennomgang av Økonomilappen bidra til å kartlegge den unges kunnskapsnivå i privatøkonomi.

Økonomilappen kan være et nyttig verktøy ikke bare for de unge selv, men også foreldre og lærere kan ta utgangspunkt i resultatene for videre dialog og opplæring.

Testen kan du ta enkelt, og sidene er særlig tilpasset mobiltelefoner. Faciten finnes i brosjyren «På egne ben» som FNO og Forbrukerombudet har laget som basisinformasjon om temaet.

DEL