Fremtiden trenger langt flere med fagutdanning, ikke minst rørleggere

Overflod av blåruss:

Det blir for få med videregående fagutdanning innen bygg- og håndverksfag.

Arbeidstakere med videregående fagutdanning innen bygg- og håndverksfag, som for eksempel snekkere, rørleggere, anleggsgartnere og tømrere. Spesielt etterspørselen etter kompetanse i bygg- og anlegg ventes å vokse kraftig i årene som kommer, viser en ny rapport.

Frem mot 2035 blir det større behov for folk med høy utdanning og videregående fagutdanning i yrkeslivet, viser rapporten «Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition».

Denne SSB-rapporten har analysert behovet for arbeidskraft i fremtiden sammenlignet med dem som ventes å utdanne seg til ulike yrker.

Tallene viser at det blir for få med videregående fagutdanning innen bygg- og håndverksfag, mens det kan bli hard konkurranse om jobber med høy utdanning innen økonomi- og administrasjon, det som ofte blir kalt blåruss. Der utdannes det trolig for mange.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til NRK at dette er yrkesgrupper som vi er avhengig av fremover for at samfunnet skal gå rundt, og mener at vi må fremsnakke praktiske yrker.

DEL