Ungdom ser at energi og miljø er et fremtidsrettet fagområde

Veien videre i livet med yrkesfag i bunn:

Fra venstre, Tore Kristian Aunevik (21), Hanna Stenersen (22) og Sara Lindegård(23). Bakerst høgskolelektor Heidi Liavåg ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Foto: Per Henriksen

Høgskolen i Oslo og Akershus opplever stor interesse for studiene energi og miljø, blant unge mennesker å velge utdanning der. Og for jenter er dette en attraktiv vei inn i byggebransje. Mastergrad er målet for mange, for å sikre seg topp jobb.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier for unge mennesker som vil inn i byggebransjen som energi- og miljøingeniører.

Gjennom tre års bachelorstudier arbeider studentene med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt i byggeprosjekter, og skolen har fokus på at energibruk og miljø er sentralt i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse.

Helt sentralt i utdanningen står energi- og miljøriktig prosjektering, rent bygg, livsløpskostnader, drift og vedlikehold, miljøregnskap og økoprofil for bygninger, samt inneklima og termisk komfort. En stor del av undervisningen er prosjektbasert, og studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktører og bransjeorganisasjoner. På denne måten er det lagt godt til rette for det arbeidsmarkedet studentene senere skal inn, i etter endt utdanning.

Høgskolen har laboratorier hvor man simulerer produkters og løsningers energi- og miljøegenskaper.

Studiet gir også utvidet kompetanse i klassisk fysikk og kjemi, herunder varme- og strømningstekniske fag som er grunnlaget for alle energiingeniører. Moderne dataverktøy og numeriske beregninger er en integrert del av studiet.

Bachelorstudiet avsluttes med en bacheloroppgave (tidligere hovedprosjekt). Dette kan utføres i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor studentene får verdifull erfaring fra arbeidslivet, eller som en del av instituttets egen forskningsaktivitet. HiOA arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet. Bachelorgraden gir tittel ingeniør.

På det toårige masterstudiet i energi og miljø i bygg er det fordypning i energioptimalisering og energiteknologi i bygg. Viktige kjerneområder er blant annet behovsstyrte energiprosesser, inneklima og miljøriktig energidesign. Studiet er på fulltid og deltid.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om behovsstyrt og energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming og varme- og kjølesystemer. Kunnskapen skal være tilpasset byggeforskrifter for passivhus. Det legges også vekt på drift og vedlikehold av komplekse systemer for styring av energi- og miljøtekniske installasjoner, og man kan bruke tittelen sivilingeniør.

VVSforum.no har besøkt skolen, og stilt tre studenter spørsmål om hvordan de trives, og hva de tenker om veien videre i livet.

Tre studenter mener

Sara Lindegård (23) er en av studentene som endte opp med å finne energi- og miljøstudiene interessant.

-Jeg var opprinnelige ikke bevisst på å begynne ved Høgskolen Oslo og Akershus, men en veileder fortalte meg at å bli ingeniør ville være best for meg. Da jeg bestemte meg for dette,  så var det naturligvis ingeniør for miljø og energi som var det aktuelle. Det er et fremtidsrettet fagområde. Og så føler jeg meg trygg på å få jobb etter studiene, sier Sara Bakgrunnen hennes før disse studiene var videregående skole, pluss at hun har studert psykologi i ett år. Nå er hun langt inne i sitt 2. år på Høgskolen i Oslo og Akershus.

-Jeg trives kjempegodt. Det er helt annerledes enn jeg trodde, for eksempel et annet fokus enn forventet, sier hun.

Gjennom disse to årene er hun blitt så interessert i faget, at når hun er ferdig med bachelorstudiene, så blir jobben å komme videre for å ta mastergrad.

Heller ikke Hanna Stenersen (22) hadde det helt klar for seg at det burde bli Høgskolen i Oslo Akershus med faget energi og miljø. Etter at hun var ferdig med videregående, ble det blant annet flere mattefag ved Universitetet i Oslo.

-Først ble studiene markedsført som VVS-studier, og det opplevde jeg at ikke var noe for meg. Men da jeg oppdaget at det egentlig var energi og miljø, så lot jeg meg friste, noe jeg ikke angrer på, sier hun.

-Jeg er ikke bekymret for tiden etter studiene. Jeg føler meg sikker på å få jobb med denne bakgrunnen. Dessuten skal jeg begynne å søke i god tid, før studiene er ferdig.

-Foreløpig har jeg tanker om kun bachelorgraden. Men man vet aldri.

Tore Kristian Aunevik (21) har ett år i Forsvaret bak seg, etter at han var ferdig med videregående skole.

-Dette er en av linjene hvor man får jobb etterpå, selv om det vil være mange konkurrenter om hver stilling. Jeg vurderte petroleumsstudier i Stavanger, men i dag er jeg glad for at det ikke ble noe av, sier han.

– Jeg trives særlig godt. Noe generelt om faget som vi må ha med oss gjennom dagene her, men jeg er godt fornøyd med helheten og fordypningen av studiene.

I tillegg til bachelorstudiene ved Høgskolen Oslo og  Akershus jobber han deltid i VVSforeningen.

-Jeg tar helt klart sikte på masterstudier når jeg er ferdig med bachelor, så jeg prøver å gjøre en så god jobb som mulig her på skolen, sier han.

DEL