Tollef Berger: – Min erfaring er at rørleggerutdanningen ikke er god nok

ENGASJERT: Daglig leder i Askim & Mysen Rør AS, Tollef Berger, er drivende engasjert i rørfaget. Nå er han svært bekymret over rekrutteringen til faget. – Noe må gjøres, sier han. Foto: VVSforum

Tollef Berger mener bransjen må gå sammen for å redde rekrutteringen til rørleggerfaget.

Den sindige og blide karen som sitter i stolen foran meg, har jobbet en mannsalder i rørbransjen. Rørleggermester og Askim-entusiast Tollef Berger har bygget opp et rørleggerfirma fra fire ansatte til over 125 i løpet av et par tiår, og med en omsetning på 220 mill. kr.

På skolebesøk
Askim & Mysen Rør AS er et av de store firmaene i bransjen. De er tverrfaglige. Og dyktige.
– Det er har vært et kjør i mange år, men en justerer tempoet med alderen. Den massive utviklingen i bransjen er det som driver meg. Det er så spennende. I dag spenner rørfaget så bredt og det er blitt så teknisk. Men de gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten dyktige medarbeidere.

VVSforum møter 52-åringen på rørfirmaets kontor i Askim. Tollef er fortsatt drivende engasjert i faget. Askim & Mysen Rør har alltid satset på lærlinger. I dag har de 11 lærlinger. 10 av dem på rør.

– Det er veldig viktig at bedriftene tar inn lærlinger – det er jo her framtiden ligger. Vi har et flott samarbeid med skolene i Østfold, men dessverre ser vi at antall søkere på rørlinja går ned. I år er det bare åtte elever på Vg1 i Askim, og fem av dem er her. Jeg kan ikke huske om det noen gang tidligere har vært så få. Vi er mye i kontakt med rådgivere på skolene i området, og vi har vært på besøk hos flere for å informere om hva vi holder på med og hva vi kan tilby. Vi er fryktelig bekymret, sier han.

Plass til alle som vil
Temaene lærlinger og rekruttering til rørleggerfaget engasjerer den erfarne rørleggermesteren.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra skolen og lærlingene, og elevene som har vært her under læretiden gjør det svært godt på svenneprøven. Vi er opptatt av at de skal lære seg hele faget; fra storprosjekt til service – og at de i løpet av læretiden er de innom fire-fem områder. Underveis har vi samtaler, og ser om de passer inn. Vi har plass til alle og plasserer lærlingene innen fagområdet hvor de trives best.

Han tar en kort pause.

– Bransjen må gå sammen for å skape mer blest rundt rørleggerfaget. Jeg savner også initiativ fra myndighetene – og jeg mener det må være krav til at bedrifter skal bruke lærlinger. Min erfaring er at utdanningen ikke er god nok. Den må spisses og bli mer faglig rettet mot det rørleggerne faktisk skal jobbe med. På grunn av for få lærlinger, må vi se på andre muligheter. Da kan neste utvei være at vi omskolerer og får flere voksenlærlinger inn i rørleggerfaget. Det er ingen ønsket situasjon, men vi trenger lærlinger og rørleggere.

Leder av Rørleggernes opplæringsbedrift i Østfold og ansvarlig for Rørentreprene Norge i Østfold, Sverre Sandbraaten, deler Tollefs oppfatning.

– Det er dessverre ikke positivt for rørleggerfaget at utdannelsen ligger under bygg- og anleggsteknikk. Jeg håper det skjer noe med det nå, det jobbes i hvert fall med å endre dette. Min erfaring er at det gjennomgående blir best resultat for de som fullfører Vg1 bygg- og anleggesteknikk, for deretter å gå ut i læretiden i 3 ½ år. Askim & Mysen Rør tar ansvar og jobber aktivt med rekruttering jevnlig. Det gjør en veldig jobb for faget vårt, sier han.

Trenger flere ansatte

Vi sitter på Tollefs kontor i byggets andre etasje. Herfra har vi god utsikt mot næringsparken. Det er massiv bygging i Askim-området, noe som også kommer Askim & Mysen Rør til gode.

Firmaet sliter med å få tak i rørleggere. De har vært på utkikk lenge. Men uten resultat.

– Vi har hatt to søkere på fem stillinger! Det er fryktelig vanskelig å få rørleggere og ingeniører til Askim. Vi har vanskelig for å forstå hvorfor. Her er det billig å bo, vi har gode lønninger, trygge arbeidsplasser og stort faglig miljø. Her på bygda kan vi ikke ta inn hvem som helst. Skal rørleggeren inn til Fru Hansen er det viktig at vi sender skikkelig gutter, og dette er noe vi er opptatt av. Vi har mange dyktige svenske ansatte, og vi har også leid inn både dansker og tyskere. Men først og fremst ønsker vi å få de inn som lærlinger. Svært mange ansatte har vært her siden læretiden. Sånt blir det godt miljø av.

– Dere har vokst i ekspressfart de siste årene. Hvor mange ansatte er det plass til?
– Begrensingen ligger i rekrutteringen. Vi trenger flere folk, og har nærmere 140 mill. kr. i ordrereserve. Vi ser alltid trekvart år fram i tid, sier Tollef Berger.

DEL